7 Fevereiro
2024

XLIII MEETING ON “WHAT IS NEW IN MINIMALLY INVASIVE SURGERY”


Local: Sevilha, Espanha

Data: 07 Fevereiro 2024 07 a 07 Fevereiro 2024


Programa: FinalProgram.pdf

Anexos: CursoPRE-CURSO.pdf

Mais informação: https://atlanta.eventszone.net/myCongress/fhome.php?thisFormCongress=lapa24&thisFormLanguage=es

INNOVATION IN MINIMALLY INVASIVE SURGERY

LAPAROSCOPIC SURGERY XXXI